01.07.2017 - 02.07.2017
[Kenji Shimizu Sensei]
Kenji Shimizu Sensei
Lehrer: Kenji Shimizu Sensei
Start: Sa, 01. Juli 2017
Ende: So, 02. Juli 2017
Ort: Gymnasium hall of the high school „Bratstvo jedinstvo“, Bulevard Vellezerit Frasheri
Stadt: Ulcinj
Land: Montenegro